Vi henter for loppemarked i Oslo, Asker og Bærum, med komprimatorbiler og skapbiler. Enklere og raskere enn container

LAV PRIS – HØY KVALITET

Loppemarked. Vi har spesialisert oss på pris-gunstig henting av restlopper fra loppemarked i Oslo, Asker og Bærum

Renova møter opp når loppemarkedet slutter med 1-2 komprimatorbiler og en skapbil. Deretter laster våre mannskaper alle restloppene inn, og koster opp bøsset der vi har jobbet. Fiks ferdig på noen timer, og loppekomiteen kan bare lene seg tilbake og la oss gjøre jobben  🙂

Renova henter nå restlopper for 16 loppemarkeder i Bærum, og for 14 loppemarkeder i Oslo. Vi har likevel kapasitet til flere loppemarkeder.

Vår pris/metode kommer ofte bedre ut enn containere, og vi ser at alle loppemarkeder som har prøvd oss ønsker å bruke oss igjen og igjen.

Kun kilopris, som er kr. 1,80 pr. kilo + mv. Vi tar altså ikke timepris for verken biler eller mannskap, slik alle andre firmaer med komprimatorbiler tar!

Se priser lenger ned. 

Klikk gjerne her for å lese våre over 200 Omtaler og Referanser.

Loppemarked. Renova henter alle restlopper effektivt med komprimatorbiler og skapbiler

Loppemarked. Renova henter alle restlopper effektivt med komprimatorbiler og skapbiler. Her henter vi på Lilleaker skole

Loppemarked. Her har Renova møtt opp med komprimatorbiler og kassebil, for å hente restloppene på Bryn skole

Loppemarked. Her har Renova møtt opp med komprimatorbiler og kassebil, for å hente restloppene på Bryn skole

Prisliste, Loppemarked


PRIS I OSLO OG BÆRUM:

 • Kr. 1,80 pr. kilo, + mva. Det er ingen tillegg for mannskaper, kjøretøy, bompenger, tidsbruk el.l.
 • Alt er inkludert i kiloprisen, slik at det skal være enkelt å budsjettere.
 • Minstepris kr. 18.000,- + mva.
 • Dersom vi henter inntil 10 tonn, blir det da bare minstepris. (Ofte er det under 10 tonn, slik at det blir bare minstepris.)
 • Dersom vi henter over 10 tonn blir det kilopris. (Hvis det er f.eks. 12 tonn, blir prisen 12.000 x 1,80 = kr. 21.600,- + mva.)

Galleri, Loppemarked


Øvrig informasjon, Loppemarked


SLIK GJØR VI DET

 • Hvis ønskelig kan vi på fredagen før loppemarkedet levere 2 – 5 stk. RENOVA-SEKKER, som man kan benytte til f.eks. papp, ødelagte lopper, diverse skrot og elektriske osv.  Disse sekkene er 2,2  meter lange, en meter brede og en meter høye, så de rommer veldig mye. På søndagen kan disse sekkene også benyttes til å legge elektrisk avfall i, slik at dette ser ryddig ut og slik at innlastingen av det elektriske avfallet inn i våre skapbiler kan skje effektivt. Se bilde av en slik sekk nedenfor. Disse sekkene betaler der kun kr. 150,- pr. stk. for, og de dere evt. ikke bruker kan dere bare legge på toppen av de andre, så betaler dere ikke noe for disse.
 • På hentedagen møter vi på avtalt tidspunkt. Vi kommer normalt med to store komprimatorbiler, som tar med hhv. brennbart og trevirke, samt en skapbil som tar med bøker, ikke brennbart, metall og elektrisk. Foreldrene kan bare bære ut restloppene på forskjellige steder i skolegården, og vi rygger inntil og tar dem med, der loppene kommer ut. Det er bare fint om foreldrene hjelper litt til med å kaste inn i bilene, men det er da fint om man i så fall spør våre mannskaper hva som skal i den enkelte bil, så det blir sortert riktig. Vi feier gratis opp alt bøss på de stedene vi legger inn lopper. (Hvis man evt, ønsker oss til feiing/plukking i skolegården forøvrig, gjør vi gjerne dette, men da koster mannskapene kr. 380,- pr. time + mva for dette)
 • Vi sender forøvrig alltid skriftlig avtale, der alle detaljer er beskrevet.
 • Man betaler ingenting for fremmøte, tidsbruk, biler eller mannskaper, men kun en rimelig kilopris kombinert med minstepris og evt. makspris. Litt forskjell i prising pga. forskjellig prising for mottak i kommunene.)

HVORFOR VELGE RENOVA?

 • Vi har spesialisert oss bl.a. på loppemarkedstjenester, og har god erfaring med hva som skal utføres.
 • Vi henter med store komprimatorbiler istedenfor containere, fordi det normalt er enklere og mer effektivt.
 • Vi tar ansvaret for at alle restlopper som blir bragt ut i skolegården blir fjernet.
 • Vi forsøker å være rimeligst i markedet, samtidig som vi forsøker å gi høy grad av service.
 • Vi avtaler gjerne en makspris for oppdraget, slik at korpset kan budsjettere trygt.
 • Siden vi henter med komprimatorbiler, (og skapbiler), så  slipper foreldrene å slå tremøblene fra hverandre, de slipper å “stappe” ned i containere og de slipper å kjøre bort med tilhengere.
 • Man slipper å ordne med utplassering av containere på fredag og henting på mandag.
 • Én stor komprimatorbil rommer like mye som ca. 3-4 containere.
 • Man slipper problemet med at det er bestilt for få eller for mange containere. Vi kjører helt til det er tomt.
 • Restloppene kan bare legges i hauger utenfor skolens utganger, -så rygger vi inntil og tar det med. (Ofte laster foreldrene bare rett inn i være biler, eller på bakken rett bak dem.) På den måten blir det kort å bære for foreldrene.
 •  Alt blir forøvrig nøye kildesortert.

TILKJØRINGSHJELP

Vi kan for øvrig også tilby også å stille med kjempestore 48 m3 skapbiler, for tilkjøring av lopper. Pris kun kr.  880,- pr. time + mva, inklusive bil og sjåfør. Sjåføren blir også med å bære inn/ut av bilen. Dette har også begynt å bli populært, fordi vi da på relativt kort tid kan hente lopper som er lagret i foreldres garasjer, i låver og lagre, og kjøre loppene til skolen/skolegården. I tillegg til sjåføren er det da effektivt om det blir med en eller to foreldre til å laste inn. Alternativt kan vi stille med en eller flere hjelpemenn. Pris kr. 880,- for 48 m3 bil med to mann, + mva. (Tid regnes fra avreise, til vi parkerer på Skui i Bærum.) Ved ønsket fremmøte kl. 13 og senere tillegges kr. 2.000,- + mva, siden mannskapet da må jobbe sent.

Noen referanser, Loppemarked


Du finner flere referanser her hvis du klikker på Omtaler og Referanser.

Eikeli og Eiksmarka skolekorps arrangerer loppemarked to ganger i året og har i flere år benyttet oss av RENOVAs tilbud om henting av restlopper. Tidligere brukte vi masse tid og krefter etter en slitsom loppemarkedhelg på å sortere og transportere søppel. Vi har arbeidet for å redusere belastningen for foreldrene slik at mye dugnadsarbeid ikke skal være et argument mot å være med i korpset. Avtalen med RENOVA har vært viktig for oss. Nå rydder vi, setter fram avfallet og avslutter dugnadsarbeidet to timer etter at loppemarkedet stenger. I løpet av ettermiddagen henter RENOVA restloppene og skolen ser strøken ut til skolen starter mandag morgen.

Vi er svært godt fornøyd med løsningen og tror det vil være svært vanskelig å få medlemmene med på å gå tilbake til tunge løft og sene kvelder med avfallshåndtering. Kostnaden er heller ikke større enn da vi leide avfallscontainere og gjorde jobben selv!

Kort oppsummert: Vi er svært godt fornøyd og anbefaler RENOVA for andre som arrangerer loppemarked som ønsker å gjøre loppemarkedet til en positiv opplevelse for alle i korpset uten urimelig arbeidsbelastning. 

Rune Flatby, Loppekomiteen, Eikeli og Eiksmarka skolekorps

Evje skoles Musikkorps har brukt Renova til å bistå ved opprydding og bortkjøring av restlopper siden 2010.Det har gått raskt og effektivt. Vi kommer til å fortsette å bruke Renovas tjenester. 

Mvh Jo-Anders, for Evje Skoles Musikkorps

Hasle skoles musikkorps har benyttet Renovas tjenester ved flere anledninger i forbindelse med opprydding etter våre loppemarkeder de siste årene.  Våre erfaringer med selskapet er udelt positive, både mht. kommunikasjon/oppfølging underveis, pris og servicenivå. Det er spesielt positivt at selskapet stiller med ansatte som hjelper til med selve ryddingen, og vektlegging av kildesortering er også positivt i et miljø/ressursperspektiv. Prikken over i-en er hjelp til å rydde/feie etter at lastingen er unnagjort. Mot denne bakgrunnen gir vi Renova våre anbefalinger. 

Mvh  J. A. Drøpping, for Hasle Skole Musikkorps

Det er lett å skrive en referanse for dere. Vi har brukt dere flere ganger nå, og erfaringene har vært upåklagelige. Dere kommer som avtalt, gjør en super jobb på plassen med rydding og bortkjøring av restloppene, og sparer på den måten foreldre og musikanter for mye arbeid. Alle som driver loppemarked vet at det koster penger å gjennomføre et slikt prosjekt.   Bruk av RENOVA er i så måte den beste investeringen vi gjør.

Mvh  P. A. Holm, for Stabekk Skoles Musikkorps

Smågardistene Stabekk Skoles Musikkorps har loppemarked to ganger i året som er de viktigste inntektskildene for å drifte korpset. Da er det avgjørende å ha samarbeidspartnere som både gir gode priser og som er pålitelige.
Renova har begge disse egenskapene, og har i mange år vært med på å gjøre våre loppemarkeder til de suksessrike begivenhetene de er.
Vi anbefaler Renova på det sterkeste.

Mvh  Fredrik Naveen-Saugdahl, for Stabekk Skoles Musikkorps

Relaterte sider


Massetransport og
henting av masser

Bortkjøring av jord, stein og betong- masser, i Oslo, Asker, Bærum og Akershus.
LES MER

Flyttebyrå - Rimelig og profesjonell flytting

Renova Flyttebyrå utfører flytting over hele Sør-Norge, til hyggelige priser. Vi har store biler på hhv. 48 m3 eller 65 m3
LES MER

Komprimatorbil som henter alle typer avfall

Containerutleie i Oslo, Bærum, Asker og Akershus med fastpris per kilo.
LES MER